Pada tulisan ke dua dari seri belajar ekonomi islam ini, saya akan meneruskan pembahasan mengenai Time Value of Money, terimakasih kepada sahabat sahabat di KaSEI FE-Unri yang telah